dilluns, 10 de febrer de 2014















exposició de les cases deshabitades

Facultat de Belles Arts, Barcelona